Kreditkort

För att kunna förskottsbetala din bokning (Betala nu), så måste ditt kort vara öppet för både internet- och utlandsbetalningar.

Det namn du anger på bokningen måste överensstämma med namnet på kortet du betalar med. Detta kort måste även uppvisas på plats när bilen hämtas ut.

Vänligen observera att vi kommer att reservera en summa pengar på ditt kort vilket överensstämmer med den uppskattade hyreskostnaden, plus ett av Hertz fastställt belopp för att täcka självrisken vid eventuell skada på fordonet (reservationen varierar beroende på bilmodell och uthyrningskontor.) Vid återlämning av fordonet räknas detta av mot den faktiska hyreskostnaden. Även om du redan har betalat bokningen i förväg så kommer vi att reservera ett belopp på plats när du hämtar ut din hyrbil.

Du kan betala med de flesta kreditkort. Betalkort måste vara anslutna till VISA eller Mastercard. Väljer du att betala din hyra i förväg (betala nu) så kan du även använda elektronkort. När bilen sedan hämtas måste du visa upp ditt elektronkort tillsammans med ett eget bank- eller kreditkort.

Vänligen observera att villkor gällande betalmedel kan variera beroende på tex. uthyrningsland samt vald bilgrupp. Kontrollera alltid vad som gäller för just din bilhyra under "Hyresregler och villkor" och "Form of payment".

Åldersgräns

Vissa begränsningar och/eller avgifter tillämpas på hyrestagare under 25 år i vissa länder. I Sverige får du hyra bil om du fyllt 18 år och har ett giltigt körkort. Om du är under 25 år ber vi dig att kontrollera villkoren som gäller vid bokningstillfället.

Ytterligare information angående åldersvillkor kan läsas under "Hyresregler och villkor" och "Age restrictions".

Extraförare

Ska någon annan än du som hyrestagare köra bilen måste denne läggas till som extra förare i kontraktet mot en avgift per dygn. En extra förare läggs till på plats när bilen hämtas ut genom att denne uppvisar ett giltigt körkört för vår personal.

Ytterligare information angående extra förare kan läsas under "Hyresregler och villkor" och "Additional driver/operator".

Körkort

Hyrestagaren och eventuella extraförare måste kunna uppvisa ett giltigt körkort. I Sverige finns inget krav att hyrestagaren måste haft körkortet en viss tid för att få hyra bil, detta kan skilja sig mellan olika länder, kontrollera vid bokningstillfället.

Mer information hittar du under “Hyresregler och villkor” och “Driver’s License”.

Sen ankomst

Hertz håller bilen i en timme från och med din bokade ankomsttid. Om du anländer senare än så behöver du kontakta Hertz snarast möjligt.

För mer information vad gäller vid sen ankomst, vänligen gå till “Hyresregler och villkor” och “Late Arrival Policy”.

Bra information för dig som ska ut och resa med bil

Motormannen.se
Konsumenteuropa.se

Tänk på att du som hyrestagare alltid själv är ansvarig för alla eventuella vägtulls-, bro- eller trafikavgifter och parkerings- eller fortkörningsböter med mera.

Ring 0771-211 212 om du har frågor eller behöver hjälp med din onlinebokning.