Tanka och ladda

Tanka

Hertz ger dig tre valmöjligheter när det gäller tankning vid återlämnandet av din hyrbil:

1) Ett alternativ är ”Fuel Purchase Option” (FPO), då du köper en full tank när du hämtar din hyrbil. Detta alternativ innebär att du inte behöver tanka bilen igen innan du återlämnar den. Notera dock att vi inte kan lämna tillbaka pengar om du inte kört slut på bränslet.

2) Alternativt kan du lämna tankandet till oss. Du betalar för bränslet du använt, samt den serviceavgift som tillkommer.

3) Du kan även tanka bilen själv alldeles innan du återlämnar den.

Låt oss veta vilket av ovanstående alternativ du önskar när du hämtar din hyrbil. Ovanstående alternativ går inte att bokas innan, utan görs direkt på uthyrande Hertzkontor vid hämtandet av hyrbilen. Fråga gärna vår personal på plats om du vill ha mer information eller behöver råd innan du bestämmer dig.

 

Ladda

Om du väljer att lämna tillbaka bilen utan att fylla upp tanken eller ladda upp elbilens batteri till minst 80% kapacitet har vi rätt att ta ut en avgift. Upptankningsavgiften varierar beroende på var i landet återlämning sker och slutlig information om den tillämpliga avgiften kommer att lämnas i samband med upphämtningen.

Hertz samarbetar med appen Elton för att underlätta allt från planering, laddning till betalning. Elton hjälper dig att planerar din rutt och laddningsstopp, navigerar till din destination, förutspår väntetider för laddning samt samlar kostnader på ett och samma ställe. Det fungerar med operatörer i alla nordiska länder och har en översikt på ca 30 000 laddningsplatser i hela norden. Läs mer om Elton här: https://elton.app/sv

Download Elton on the App StoreGet Elton on Google Play