Skador och service

Vad händer om det uppstår en skada på hyrbilen?

Anmäl skada

Skadehantering

Hyrbilen kontrolleras av oss på Hertz efter återlämning. Då sker en besiktning och vi dokumenterar eventuella nya skador. Finns det skador på hyrbilen skickas ärendet automatiskt vidare till Hertz skadeavdelning som gör en bedömning av ärendet. Om du råkat ut för en olycka eller det uppstått en skada på bilen - ta kontakt med oss direkt via formuläret här på sidan.

Vad ska jag göra om det uppstår en skada på hyrbilen?

Du som hyrestagare ansvarar för fordonet under hyresperioden. Om det inträffar en skada har du skyldighet att anmäla den till Hertz och det åligger dig att begränsa skadan i möjligaste mån. Om skadan inte genererar ett driftstopp anmäler du skadan till uthyrande station eller genom vårt anmälningsformulär. I händelse av stöld, vandalisering eller parkeringsskada genom okänt motorfordon ska du även anmäla händelsen till polisen.

Om skadan genererar ett driftstopp som omöjliggör fortsatt färd ska du i första hand vända dig till respektive märkesassistans för hjälp med bärgning av fordonet. Om du är i behov av ny hyrbil eller på annat sätt behöver hjälp med vidare färd kontaktar du Hertz Road Assistance på 08-767 84 10.

Om du hyr bilen som konsument gäller en särskild avtalsskrivning för skadeansvar där du inte ansvarar för skador som inte uppkommit genom din förskyllan. För dig som konsument innebär den nya avtalsskrivningen att du har ett presumtionsansvar. Du måste påvisa att skadan inte uppkommit på grund av din oaktsamhet. Komplett skadeanmälan ska lämnas in omgående men senast 2 veckor efter skadedatum eller vid återlämning och du ska kunna ange:

• När och var skadan inträffade eller upptäcktes.
• Lämna in upprättad polisanmälan vid stöld, vandalisering eller parkeringsskada.
• Du ska, om möjligt, ta bild på skadan där den upptäckts samt omgivningsbild som visar hur fordonet står parkerat.
• Kontaktuppgifter till eventuella vittnen skall lämnas med skadeanmälan.

Genom att skicka in ovan nämnda uppgifter kan vi på ett bättre sätt kunna utföra en aktasamhetsbedömning. Det innebär inte att ärendet avskrivs per automatik men ger oss bättre förutsättningar att ha en givande dialog med dig som kund. Tänk på att det åligger dig att försöka begränsa inträffad skada i möjligaste mån. Är du osäker på vilken åtgärd du behöver vidta, kontakta uthyrande station eller fyll i vårt anmälningsformulär.

Vad händer om Hertz noterar en skada som inte rapporterats?

Hyrbilen kontrolleras av Hertzpersonalen inom tolv timmar (gäller inte om stationen är stängd på grund av helg eller röda dagar eller om bilen inte återlämnas på något av våra kontor) efter återlämning. Då sker en besiktning och personalen dokumenterar eventuella nya skador. Finns det skador på hyrbilen skickas ärendet automatiskt vidare till uthyrningskontoret eller till Hertz skadeavdelning. De gör en bedömning om ärendet ska drivas vidare. Om så är fallet får du som kund ett skadebrev via e-post. Har du frågor om en skada eller vill diskutera ett ärende så kan du kontakta vår avdelning som handlägger skador på telefon +46 (0)771 211 -212.

Vad räknar ni som normalt slitage?

Enstaka stenskott på kaross, små bättringsbara lackskav/poleringsbara repor. Observera att dessa skador registreras hos Hertz, men skrivs inte ut i skadebilagan. Läs mer om riktlinjer för slitage och skador här.

Kostnader vid skador

Se vilka kostnader som gäller när en skada har uppstått eller ett servicetillfälle har uteblivit.

Se kostnader

Anmäl skada

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Formuläret avser fordon hyrda i Sverige, om fordonet är hyrt i annat land hänvisar vi till kontakt med uthyrande station.