Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Som ett av Sveriges ledande hyrbilsföretag har vi ett stort ansvar. Både när det kommer till att förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Vi är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001.


 1. Miljöpolicy

  Vårt mål är alltid att leverera bästa möjliga kundupplevelse med minsta möjlig miljöpåverkan. Läs mer om vår fem fokusområden.

  Läs mer
 2. Klimatkompensation

  Vi erbjuder frivillig klimatkompensering för dig som hyrbilskund. Läs mer om hur du kan kompensera för de fossila utsläppen från din hyrbil.

  Läs mer
 3. Övriga initativ

  Vi på Hertz arbetar dagligen för att minska vår miljö påverkan både när det kommer till vår fordonsflotta, drivmedel men även bilvård.

  Läs mer

Miljö- och kvalitetspolicy för Hertz och Bilreda AB

Miljö- och kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process hos oss på Hertz och Bilreda för att nå våra hållbarhetsåtaganden innevarande år, samt för framtida mobilitetsinitiativ. Vi har ett väl integrerat ledningssystem och vill bidra till lösningar när det gäller att mildra effekterna av klimatförändringarna.Vi är serviceföretag som tillhandahåller mobilitetstjänster och biladministration med den bästa kundupplevelsen samt affärsetiken. Totalkvalitet är vår övergripande strategi och den skapas genom ett engagerat ledarskap med målsättningen att genomföra ständiga förbättringar och att uppnå förväntat resultat. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och vår omvärld. Genom att finnas representerade i hela Sverige på flygplatser, mindre och större orter samt i storstäder med bemannade och obemannade uthyrningsplatser, vill vi ge bästa möjliga teknik och skräddarsydda lösningar för att möta våra kunders behov på bästa sätt.

Detta skall vi nå genom att:

att kontinuerligt arbeta för att upptäcka och förebygga hållbarhetsrisker.

leda vägen mot klimatneutralitet.

genom transparent kommunikation vill vi ge medansvariga möjligheter att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

eftersträva ständiga förbättringar och verka enligt gällande miljö- och kvalitetslagstiftning, föreskrifter och andra krav.

ständigt stärka hållbarhetskompetensen hos medansvariga och skapa engagemang, förståelse och ansvar för att åstadkomma rätt kvalitet i arbetsuppgifterna.

ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att de arbetar med samma värdering som oss.

Miljöpåverkan

 1. Vi minskat våra interna utsläpp av koldioxid

  År 2007 beräknade vi för första gången hur stor miljöpåverkan vårt sätt att bedriva biluthyrning har. Det handlar bland annat om hur vi reser i tjänsten, hur effektivt vi hanterar däck vid däckskifte och hur vi på bästa sätt flyttar våra fordon när det inte sitter en kund bakom ratten. Hittills har vi minskat våra interna utsläpp av koldioxid med drygt en tredjedel.

 2. Utsläppen från våra har fordon minskat

  Den största miljöpåverkan har dock vår fordonsflotta. Sedan 2005 har utsläppen från våra fordon minskat med nästan 40 procent per körd kilometer. Det handlar framförallt om ny bränsleteknik och mer energieffektiva motorer, men också om att välja motorstorlekar och bilmodeller med omsorg.

FN-godkänd klimatkompensation

Som en förlängning av vårt miljöarbete erbjuder vi även frivillig klimatkompensering för dig som hyrbilskund. Tjänsten innebär att du själv kan kompensera för de fossila utsläppen från din hyrbil, via vår partner Zero Mission.

Så här fungerar det

Som kund kan du klimatkompensera din hyra. Du kompenserar för den sträcka du kört och när du lämnar tillbaka bilen ser du på hyresspecifikation hur mycket koldioxidutsläpp din resa gett upphov till samt vad det kostar. Kompensationen görs i FN-godkända Gold Standardprojekt som är den högsta kvalitetsstandard som finns för klimatkompensation. Som Gold Plus Rewards-kund kompenseras dina hyror automatiskt av oss från och med 5 november 2019. Vi erbjuder också våra företagskunder att lägga till klimatkompensation i sina avtal. Här hittar du vårt certifikat för klimatkompensation.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur många gram koldioxid den bil du hyrt släpper ut per kilometer. Ju större motor och/eller drift på fossila bränslen; desto större blir utsläppen av koldioxid och följaktligen blir då även kostnaden högre. Det rör sig dock inte om några stora summor. Några kronor extra på ordinarie bilhyra som kan komma att göra skillnad genom våra klimatkompensations-projekt. Fossilt drivna fordon kostar ca 1 krona/mil att kompensera, etanoldrivna fordon ca 20 öre/mil.

ISO-standard

ISO är ett internationellt organ för standardisering

För att systematisera, strukturera och öka hastigheten i vårt hållbarhetsarbete, har vi valt att certifiera oss enligt ISO 14001. En internationell ledningssystemstandard som hjälper oss att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete. Ett viktigt verktyg för oss i syfte att säkerställa att vi använder våra resurser på rätt sätt. För att synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi dessutom valt att göra våra hållbarhetsredovisningar enligt GRI (Global Reporting Initative). Ladda ner vårt ISO-certifikat.

Övriga initiativ

 1. Våra bilar

  Vår fordonsflotta är under ständig förändring. Volvo är vår ryggrad och därutöver arbetar vi med en rad olika billeverantörer för att kunna tillgodose just ditt behov som kund. Vi bygger elektrifieringsmöjligheter idag för fler bränslealternativ i morgon. Stegen vi tar, tar vi för att vi vill vara den mest innovativa och trygga partnern, som med omsorg för miljön tar dig dit du vill, när du vill.

 2. Drivmedel

  Våra bilar drivs idag av olika drivmedel. Vi på Hertz ska aktivt arbeta för att välja bästa möjliga drivmedelsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Där det är möjligt, alltså där bränslet finns att tillgå på våra tankstationer, ska vi tanka bränslet HVO100 istället för diesel.

Bilvård

Vi på Hertz arbetar dagligen med bilvård på olika sätt. De kemikalier vi använder vid iordningställandet av bilarna är Svanenmärkta. I våra tvätthallar arbetar vi aktivt för att minska vattenanvändningen vid varje tvätt genom att anpassa efter exempelvis säsong. Vi avser att ständigt förbättra våra processer och rutiner för att minska vårt ekologiska fotavtryck och öka medvetenheten i vårt hållbarhetsarbete genom hela vår affär.