Regler och villkor

Är jag berättigad?

Hur deltar jag?

Hur väljer jag vilken marknadskommunikation jag vill ta emot?

Hur tjänar man in Gold Plus Rewards-poäng?

Kontoinformation

Vad gäller för att ta ut bonushyror?

Hur använder man Hertz Gold Plus Rewards?

Vad gäller för bonusprogram?

Allmänna villkor för programmet

Är jag berättigad?

För att delta, anmäl dig gratis till Gold Plus Rewards-programmet.

Endast personer med adress i något av följande länder kan delta:

Europa

Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Nordamerika och USA:s besittningar

USA, Bermuda, Kanada, Mexiko, Amerikanska Samoa, Guam, Nordmarianerna, Puerto Rico, Saint Croix, Saint John, Saint Thomas

Karibien

Anguilla, Aruba, Barbados, Bahamas, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nederländska Antillerna, San Marino, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint. Vincent/Grenadinerna, Trinidad och Tobago, Turks och Caicos

Central- och Sydamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Falklandsöarna, Franska Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Surinam, El Salvador, Uruguay, Venezuela

Asien och stillahavsområdet

Australien, Nya Zeeland, Palau, Kina, Singapore, Japan och Sydkorea

Hur deltar jag?

Du eller din resebyrå måste uppge ditt medlemsnummer i Gold Plus Rewards och begära Gold Plus Rewards-poäng (med koden ”ZE1”) varje gång bokning görs eller vid själva hyrtillfället för att medlemmen ska tjäna in Gold Plus Rewards-poäng för ett visst hyrtillfälle. Gold Plus Rewards-poäng används i stället för medlemsnummer i något annat lojalitetsprogram för ett visst hyrtillfälle.  För att erhålla Gold Plus Rewards-poäng på alla dina hyrtillfällen hos Hertz, logga in till ditt medlemskonto och uppdatera dina medlemskap (”Affiliations”) som finns under ”Min profil”.

Hur väljer jag vilken marknadskommunikation jag vill ta emot?

Vi informerar om medlemsrabatter och -erbjudanden två till tre gånger i månaden. Om du i avsnittet ”Uppgifter om medlemskap” har instruerat Hertz att inte skicka någon marknadskommunikation kommer du endast att få information som är reklam, vilken Hertz kan sända dig i samband med programmet.

 Om du vill ändra dina inställningar för kommunikation kan du besöka sidan för profiluppdatering i Hertz Gold Plus Rewards på hertz.com.

Hur tjänar man in Gold Plus Rewards-poäng?

. För Hertz 24/7 inkluderar kvalificerande hyror endast hyrtillfällen i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien.

Poäng som tjänats i på hyror i deltagande länder utanför USA räknas om från deltagarlandets valuta till US-dollar enligt valutakursen vid datumet för hyresperiodens slut (återlämningsdagen) för att få fram antalet krediterade poäng.  Poängen avrundas uppåt till närmast högre hela antal US-dollar om decimaldelen av transaktionens värde överstiger 0,50 USD. (T.ex. ger en hyrestransaktion på 99,51 USD 100 (ett hundra) Gold Plus Rewards-poäng.)

Företag och andra juridiska personer får inte delta. Du måste ha ett personligt konto i programmet. Varken medlemskapet i programmet eller Gold Plus Rewards-poäng går att överföra till andra personer med undantag för överföring av poäng mellan makar eller sambor. Medlemmar får inte kombinera poäng, idka byteshandel eller på annat sätt överföra poäng till andra personer.

Begränsningar vid intjänande:

• Poäng ges inte för skatter, ersättning för skatter, statliga pålagor, avgifter för fordonlicenser, flygplatsavgifter eller vägtullar.

• Poäng ges inte för hyror av följande typer: Uthyrning enligt avtalshyror för konton som inte tillåter att den anställde deltar i bonusprogram, försäkringshyra, egenbetald ersättningsbil (self pay), utbytesbil för bilhandel, utbytesbil för verkstad eller ersättningshyror för vagnpark, uthyrning till Hertz anställda, vissa av Hertz franchisetagare och deras anställda samt uthyrning till reseindustrins interna tariffer och rabatter, paketresehyror och grossisthyror samt hyror till kongresspriser eller hyror bokade under en Applicant Program-nummer eller då en medlem väljer att erhålla flugna mil eller poäng i något bonusprogram (t.ex. flygbolags frequent flyer-program eller en hotellkedjas bonusprogram och så vidare).

• Bonusdagar eller andra bilhyresförmåner som erhållits under något av Hertz program inklusive Gold Plus Rewards kvalificerar inte för Gold Plus Rewards-poäng.

• Poäng förfaller inte så länge som medlemmen har haft någon aktivitet under programmet Hertz Gold Plus Rewards under de senaste 24 månaderna.  Med aktivitet avses att Gold Plus Rewards-poäng antingen tjänats in eller använts.

Vad gäller för bonusprogram?

Hertz Gold Plus Rewards-poäng kan även bytas ut mot flugna mil eller poäng i andra bonusprogram. Det behövs ett saldo på 600 poäng för att växla in Gold Plus Rewards-poäng till miles eller poäng. Alla poängväxlingar måste ske i steg om 600 poäng. Växlingsförhållandet mellan Gold Plus Rewards-poäng till flugna mil är 600 poäng: 500 flugna mil, 600 Gold Plus Rewards -poäng: 1 000 poäng med Marriot Rewards® och Priority Club® Rewards och 600 Gold Plus Rewards-poäng: 1 200 poäng med Southwest Airlines. När poängen har växlats in gäller alla regler, procedurer och policyer för det andra företagets bonusprogram avseende poängs giltighet, användning till bonusuttag och giltighetstid. Medlemmen är ansvarig för all eventuell beskattning av bonuspoäng eller -miles. Vissa deltagande konton kan vara förhindrade att växla Gold Plus Rewards-poäng mot bonusmiles eller -poäng.

Följande bonusprogram deltar i detta program: Aeroplan (Air CanadaTM), Alaska Airlines®, American Airlines®, Amtrak®, Delta Air Lines®, Frontier AirlinesTM, Hawaiian Airlines®, JetBlue Airways®, Marriott Rewards®, Priority Club® Rewards,  Southwest Airlines®, Spirit Airlines® och US Airways®. Listan med reseprogram som samarbetar med detta program kan ändras utan förvarning.

Deltagarna tjänar en poäng för varje kvalificerande US-dollar eller dess motvärde i annan betald valuta för varje godkänd bilhyra. Godkända hyror inkluderar alla bilhyror (utom hyra av lastbil och skåpvagn) vid deltagande kontor

Kontoinformation

Du kommer åt din kontoinformation för Gold Plus Rewards, såsom aktuellt saldo, intjänade och förbrukade poäng genom att logga in på hertz.com.

Vad gäller för att ta ut bonushyror?

Du kan använda angivet antal poäng till hyra via Hertz Gold Plus Rewards eller till flugna mil eller poäng i deltagande bonusprogram. För att använda flugna mil eller poäng loggar medlemmar helt enkelt in på hertz.com och klickar på länken ”Använd mina Gold Plus-poäng” längst upp på sidan och följer därefter instruktionerna för att boka online på hertz.com. 

Hur använder man Hertz Gold Plus Rewards?

När du bör en bokning via Gold Plus Rewards välj önskad bonus som en del av bokningsproceduren.

Du kan använda dina Gold Plus Rewards-poäng till hyresbokningar i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, *USA, Kanada, samt i deltagande amerikanska territorier. Medlemmar måste använda Gold Plus Rewards-poängen i en online-transaktion när hyresbokning görs. För att använda poäng, bocka för rutan ”använd mina poäng” när du inleder bokningen.  Poängen kommer att dras automatiskt från ditt konto. Ändringar, modifieringar och avbokningar av bonushyror kan utföras online.

Användning av Gold Plus Rewards-poäng för bilhyra i de deltagande länderna i Europa (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark och Finland) kommer att gälla mot förbetalda hyror endast för fordonsklasser i kompakta, mellanstora och sjusitsiga bilar och alla överskjutande dagar utöver dem för vilka poäng används, måste betalas i förväg i enlighet med bestämmelserna i hyran.  Vilka bilar som ingår i viss fordonsklass varierar mellan olika länder.  Bonushyrorna baseras på 1 dag, 1 veckoslut (1 eller 2 dagar) och en vecka.  Vid bonusuttag för ett veckoslut kan det endast avräknas mot en veckoslutstariff och hyresperioden måste sträcka sig över lördag kväll.  Priserna som används för att beräkna bonushyrorna kan skilja sig från online-priserna.

Bonusuttag för hyror i Australien, Nya Zeeland, Brasilien, USA, Kanada och deltagande amerikanska territorier gäller endast mot icke förbetalda hyror och extra dagar utöver dem för vilka poäng löses in, ska betalas i enlighet med bestämmelserna i hyran.

Om inget annat anges är uttag av bonushyrdagar tillgängligt för bilhyror i Belgien och Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, USA, Kanada, Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna. Hertz förbehåller sig rätten att begränsa antalet bilar som är tillgängliga för användning till bonusuttag i Gold Plus Rewards. Bonushyror med Gold Plus Rewards beror på fordonstillgången vid tiden och platsen för uthyrningen.  Fordonet måste återlämnas till samma kontor som det hämtades från.

AnyDay-bonusuttag kan användas under särskilt angivna reseperioder för AnyDay-bonusuttag.  Om det önskade startdatumet för en bonushyra ligger inom en period för AnyDay-bonusuttag måste alla uttagna bonusdagar vara av typen AnyDay, och standardbonus kan inte användas. En lista med perioder för AnyDay-bonusuttag finns längre ned på sidan.

Bonusuttag gäller endast kontrakterad tid och körsträcka. Medlemmar ansvarar för statliga avgifter, skatter, ersättning för skatter, avgifter för fordonlicens, flygplatsavgifter, möjlighet att köpa drivmedel, tankning, avgift för överskjutande körsträcka, LDW och tillval.

Bonusuttag går inte att kombinera.  Endast ett bonusuttag i Gold Plus Rewards kan användas per hyrestransaktion.  Om en medlem, exempelvis, väljer att ta ut en bonus för en dag, ett veckoslut eller en vecka, så kan denne betala för extra dagar och förlänga hyresperioden. Men det går inte att ta ut två eller flera bonusposter i en och samma hyresbokning. (Om någon vill ta ut fyra bonusdagar så kan denne inte ta ut fyra endagsbonusar i en och samma hyresbokning.)  Dessutom går bonushyror via Gold Plus Rewards inte att kombinera med några andra rabatter, erbjudanden, kuponger eller bonusprogram (t.ex. flygbolags bonusprogram, hotellkedjors bonusprogram, Haute Fidélité i Frankrike och så vidare). Alla lokala hyresregler och ålderskrav gäller.

Gold Plus Rewards-poäng kan överföras endast till en medlems make/maka eller sambo. Innan överföring kan ske måste medlemmens make/maka eller sambo ha ett eget medlemsnummer i Gold Plus Rewards.

Erbjudandet om Gold Plus Rewards gäller inte där det är förbjudet enligt lag. Gold Plus Rewards-poäng återbetalas inte om kunden inte hämtar ut fordonet, vid tidigare återlämning eller avbokningar om inte uthyrningen annullerats minst tjugofyra timmar före den avhämtningstid som står angiven i bokningen.  Gold Plus Rewards-poäng, flugna mil eller poäng i bonusprogram och Gold Plus Rewards-bonushyror går inte under några förhållanden att byta ut, sälja tillbaka, växla mot kontanter eller krediter. Eventuell beskattning som uppkommer från användning av programmet är helt och hållet medlemmens eget ansvar.

Allmänna villkor för programmet

1. Hertz har rätt att ändra, begränsa eller modifiera programmets regler, bonusar, bonusstruktur och poängnivåer för Gold Plus Rewards när som helst utan förvarning.

2. Antalet Gold Plus Rewards-poäng som krävs för att ta ut någon bonus kan höjas, vilken som helst bonus kan dras tillbaka och begränsningar för vilken som helst av erbjudna bonusar eller deras uttag kan påläggas när som helst.

3. När en medlem samlar på Gold Plus Rewards-poäng bör denna inte förlita sig på att alla bonusar och bonusnivåer alltid kommer att finnas, och medlemmar kan inte alltid och under alla omständigheter dra nytta av erbjudna bonusar:

Hertz har rätt att avsluta Gold Plus Rewards-programmet när som helst med sex månaders förvarning till medlemmarna.  Från avslutningsdatumet kan medlemmar inte längre tjäna in Gold Bonus Rewards-poäng eller använda Gold Plus Rewards-poäng för bonusuttag.  Hertz kan avbryta programmet när som helst, helt eller delvis, utan förvarning inom vilken jurisdiktion som helst, om detta krävs av gällande lag.  Dessutom kan programmet stoppas tillfälligt eller avslutas om händelser utanför Hertz rimliga kontroll, t.ex. datorhaverier eller bristande datakommunikation, kraftigt påverkar Hertz möjligheter att fortsätta med programmet.

PROGRAMMETS REGLER OCH VILLKOR KAN ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING.

Klicka på länken nedan för att se en lista över reseperioder för AnyDay-bonusuttag:

2017 AnyDay Rewards Periods

Endast personer med adress i något av följande länder kan delta:

Europa

Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Irland, Storbritannien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark och Finland

Nordamerika och USA:s besittningar

USA, Bermuda, Kanada, Mexiko, Amerikanska Samoa, Guam, Nordmarianerna, Puerto Rico, Saint Croix, Saint John, Saint Thomas

Karibien

Anguilla, Aruba, Barbados, Bahamas, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nederländska Antillerna, San Marino, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint. Vincent/Grenadinerna, Trinidad och Tobago, Turks och Caicos

Central- och Sydamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Falklandsöarna, Franska Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Surinam, El Salvador, Uruguay, Venezuela

Asien och stillahavsområdet

Australien, Nya Zeeland och Palau

Stäng