Hem > Trafikregler > Körkort

Körkort

Nedan kan du läsa om regler och villkor för körkort samt generell information. För snabba frågor och svar kring körkort besök sidan om körkort.

Körkortets giltighetstid varierar beroende på typ av körkort. På körkortet finns en datumangivelse som anger hur länge ditt körkort är giltigt. På körkortets baksida finns information om till exempel körkortstagarens behörigheter och annan viktig information. Läs mer om vilka fordon du får köra för vilken behörighet.

Nya körkortsregler 2013

Den 19 januari 2013 infördes nya körkortsregler. Syftet med regeländringarna var att öka trafiksäkerheten och mer enhetliga körkortsbestämmelser inom hela EU. Du som har ett körkort sedan tidigare påverkas inte av förändringen, dina tidigare behörigheter är desamma och du behöver inte byta ut ditt körkort. För buss och lastbil behöver de körkort som förnyats efter den 19 januari 2013 förnyas igen var femte år (tidigare var det tio år).

Stegvist tillträde

Med stegvist tillträde menas att en körkortsinnehavare successivt med stigande ålder eller ökad erfarenhet av ett fordon av lättare slag kan få tillträde att köra de mer avancerade fordonen inom samma fordonskategori. Med de nya reglerna innebär det att det stegvisa tillträdet blir tydligare, främst när det gäller behörigheter för att köra fordon med två hjul och de fordon som är avsedda för person- och transport av gods (motorcyklar, tunga lastbilar, tunga bussar och tunga släp). Med regeländringen kom även nya behörigheter (listas nedan). Dessa behörigheter ger innehavaren rätt att köra fordon inom en specifik kategori fordon, men med begränsningar gällande storlek, omfattning och motorstyrka.

Hur ansöker jag om körkortstillstånd?

Ansökan om ett körkortstillstånd kan göras för fordon inom grupp I (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort). Du kan ansöka direkt på internet via e-tjänsten ”Ansök om körkortstillstånd” på körkortsportalen här. Det går även bra att beställa hem en blankett, som heter ”Ansökan körkortstillstånd med hälsodeklaration”. Detta gör du genom e-tjänsten ”Beställ blankett”. Med ansökan kommer även ett intyg om synundersökning och ett inbetalningskort för ansökningsavgiften.

För att söka körkortstillstånd bör du vara äldre än 14 år gammal.

När du beställer ett körkortstillstånd tar Transportstyrelsen ut en avgift på 150 kronor för att pröva din ansökan. Ett tillstånd för körkort är giltigt i fem år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om tillståndet skulle ha gått ut och du behöver det för att övningsköra eller göra ett prov måste du ansöka om ett nytt.

Om du skulle ha tappat bort körkortstillståndet eller förstört det på något vis behöver du inte ansöka om ett nytt. Transportstyrelsen kan beställa en kopia på ett giltigt tillstånd eller handledarbevis till dig.

Handledarskap

När du ska övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. Ansök om att bli handledare hos Transportstyrelsen genom deras e-tjänst eller via en blankett som skickas hem till personen som ska ansöka. För att bli godkänd som handledare måste personen ha fyllt 24 år och ha körkort för den behörighet som övningskörningen gäller (exempelvis B-körkort för personbil). Personen måste även ha haft körkortet i minst fem av de senaste tio åren. Det kan hända att ansökan avslås om körkortet varit återkallat under de senaste tre åren. Personens körkort måste vara utfärdat i Sverige eller i någon annan stat inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområden).

Det kostar 50 kronor att ansöka om att bli handledare. Viktigt att tänka på är att ansöka om flera behörigheter samtidigt om eleven är intresserad av att börja övningsköra för flera behörigheter. Eleven måste då även ha körkortstillstånd för dessa behörigheter. Utbildningen måste ske hos godkända utbildare. Handledaren och eleven måste inte gå utbildningen samtidigt.

Läs mer om de olika behörigheterna och reglerna på körkortsportalen.
Källa: korkortsportalen.se | 14 mars 2016