American Airlines

American Airlines

 

För hyror gjorda från och med den 1 maj 2004 kan AAdvantagemedlemmar tjäna en mile för varje spenderad dollar på kvalificerande hyror. För hyror utanför USA konverteras summan till US dollars för poäng. Du kan inte få poäng för skatter, bränsle eller avgifter. Du behöver inte boka ett anslutande flyg för att tjäna poäng på din bilhyra. Uppge rabattkod (CDP) 217 692 för att få dina poäng.

Nu kan du också få dina poäng retroaktivt upp till sex månader efter aktuellt hyresdatum. Klicka på ”Retroactive Credit Form” nedan för mer information.

 

För hyror i USA, Puerto Rico och Kanada, när hyresmannen önskar tjäna miles inom American Airlines AAdvantage program kommer en Frequent Flyer Surcharge att räknas ut (i genomsnitt 6 cent per dag).

 

För att tjäna poäng måste hyran äga rum vid en deltagande station någonstans i världen. Medlemmar av American Airlines AAdvantage program kan hyra vid Hertz flygplats- och citykontor.

 

Kontakta Service Center, USA på telefon 1-800-882-8880.

 

American Airlines reserverar sig rätten att ändra reglerna för AAdvantage® program, premier och specialerbjudanden när som helst och utan förvarning, och att avsluta AAdvantage® program med sex månaders förvarning. Sådana ändringar kan påverka dina möjligheter att använda de premier som du har tjänat in. American Airlines är inte ansvarig för produkter och tjänster som erbjuds av andra deltagande företag. För fullständig information om AAdvantage® program, besök www.aa.com/aadvantage  AmericanAirlines och AAdvantage är varumärken under American Airlines, Inc.