CSA Czech Airlines

CSA Czech Airlines

 

Poäng

  • 750 poäng på standardpriser
  • 375 poäng på avtalspriser

 

Rabattkoder (CDP)

 OK PLUS –GOLD:            697073
 OK PLUS –SILVER:         697074
 OK PLUS –BLUE             697075

 

För att tjäna poäng inom partnerprogram i Europa, Mellanöstern och Afrika måste hyran ske vid ett deltagande Hertzkontor i världen.

 

Alla CSA OK Plus-kunder är berättigade till Frequent Traveller-priser eller rabatter när de hyr bil och uppger en av rabattkoderna ovan. 

 

Service Center:  420 2 201 04701