För att få din retroaktiva kreditering, fyll i formuläret nedan.

 

Program Name:
Medlemsnummer för program::

Ta med alla siffror i medlemsnumret, precis som det visas på ditt kort, utan mellanrum eller bindestreck.  Ta med alla eventuella nollor i början.

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Adress 2:
Stad:
Land / Region - Stat:
Postnummer:
Din e-postadress:
Upprepa din e-postadress:
1. Hämtningsdatum för hyrbil::
Hyresavtalsnummer (inte boknings-/bekräftelsenummer):
Gör en ny registrering

Alla hyresavtalsnummer i USA, Kanada och Europa består av nio siffror, utan mellanrum eller bindestreck; längden för hyresavtalsnummer i andra länder kan variera.