Skriv ut


https://images.hertz.com/partners/hertz.gif

 

 


 

Integritetspolicy

 

DIN INTEGRITET: Vi respekterar din integritet och gör allt för att skydda de personuppgifter som vi har om dig. Den här policyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter och hur vi använder dem.  Vi förklarar även vilka alternativ du har när det gäller dina personuppgifter. När du beställer tjänster av oss, besöker våra webbsidor, använder våra mobilappar eller har kontakt med oss på annat sätt, till exempel via våra kiosker, vår teknik i fordon eller utrustning, våra officiella företagssidor i sociala nätverk som tillhör tredje part (som exempelvis Facebook) eller apparna som finns på sådana sidor, ger du oss rätt att samla in, lagra och använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Samtidigt accepterar du riskerna som beskrivs i säkerhetsavsnittet. Du kan snabbt gå igenom de viktigaste punkterna genom att läsa följande översikt. Vill du läsa mer kan du scrolla ner för att läsa mer om en fråga eller läsa hela policyn.

 

.

 

Omfång 

Vilka vi är: Vi är Hertz Corporation och dess dotterbolag. Den här policyn gäller inte för våra licenstagare, anslutna företag eller tredje part genom vilka du eventuellt har kontaktat oss. Den här policyn gäller inte för våra företag Dollar, Thrifty Rent A Car, Firefly Rent A Car eller för vårt dotterbolag Donlen Corporation.

 

Rättsliga frågor: Vi strävar efter att följa de sekretesslagar som gäller för de personuppgifter vi samlar in och använder.

 

Ändringar: Vi kan ändra denna policy vid behov. Policyn uppdaterades senast den 1 april 2013.

Insamling av data 

Vad vi samlar in: Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla de tjänster du beställer av oss, för att utföra arbetsuppgifterna inom ramen för vår verksamhet (se nedan) eller för andra syften som du godkänner.

 

Källor: Vi får oftast dina uppgifter direkt från dig via olika kanaler och från företag som deltar i leveransen av våra tjänster till dig, inklusive våra licenstagare.

 

Webbplatser: På våra webbplatser, i våra appar och i andra medier för e-handel används speciell teknik som exempelvis cookies och pixel tags för att samla in uppgifter om ditt besök på vår webbplats och på webbplatser där vi annonserar. Du kan välja att begränsa användningen av cookies enligt rekommendationen i denna policy.

 

Datalagring 

Lagring: I allmänhet sparar vi personuppgifter om våra kunder så länge som vi anser det lämpligt för de ändamål uppgifterna samlats in.

 

Säkerhet: Vi skyddar dina personuppgifter med fysiska medel, lämpliga rutiner och elektroniska säkerhetsfunktioner.

 

Åtkomst: Du har rätt att få åtkomst till och granska de personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har även rätt att korrigera faktafel.

 

Användning 

Användning i vår verksamhet: Genom att lämna ut dina personuppgifter till oss godkänner du att vi använder och vidarebefordrar dina uppgifter för de syften i vår verksamhet som anges i denna policy.

 

Användning för marknadsföring: Vi vill använda dina personuppgifter för vår marknadsföring. Vi vill även kunna ge dina uppgifter till våra affärspartners för deras marknadsföring. Du kan välja att begränsa sådan användning genom att följa anvisningarna i den här policyn.

 

 

KONTAKTA OSS: Vi hoppas att den här policyn besvarar dina frågor om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.  Om inte, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss genom att följa anvisningarna i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

 

Integritetspolicy

 

DIN INTEGRITET

 

Vi respekterar din integritet och gör allt för att skydda de personuppgifter som vi har om dig. Den här policyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter och hur vi använder dem.  Vi förklarar även vilka alternativ du har när det gäller dina personuppgifter. 

När du beställer tjänster av oss, använder ett fordon eller utrustning med inbyggd teknik,  besöker våra webbsidor, använder våra mobilappar eller har kontakt med oss på annat sätt, till exempel via våra kiosker, våra officiella företagssidor i sociala nätverk som tillhör tredje part (som exempelvis Facebook) eller apparna som finns på sådana sidor, ger du oss rätt att samla in, lagra och använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Samtidigt accepterar du riskerna som beskrivs i säkerhetsavsnittet.

 

OMFÅNG

Den här policyn täcker de personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med vår uthyrningsverksamhet av fordon och utrustning där du identifieras som en individ.  Policyn täcker inte uppgifter som inte identifierar dig personligen, till exempel sammanställningar av anonyma data, IP-adresser, operativsystem, personliga preferenser, fordons ID-nummer och liknande. Data som inte identifierar dig som individ har vi rätt att använda efter vårt gottfinnande.  Den här policyn täcker inte data som samlats in av sociala nätverk som tillhör tredje part (som exempelvis Facebook), mobilappar som erbjuds av tredje part, operatörer som tillhandahåller trådlös uppkoppling, Internetoperatörer eller operatörer av nätverk som du använder för att kontakta oss. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för de rutiner för datainsamling, integritetsskydd och dataskydd som sådana operatörer har.  När det gäller sidor på sociala nätverk som tillhör tredje part täcker den här policyn endast personuppgifter som vi samlar in via våra egna sidor (som har en länk direkt till denna policy). Den här policyn gäller inte "inofficiella" sidor eller sidor som tillhör våra anslutna företag eller licenstagare.  Våra webbplatser riktar sig inte till personer som är yngre än 13 år och vi tar inte avsiktligt emot personuppgifter från så unga personer.

 

 

Vilka vi är  
--------------------------------------------------------

Vi är Hertz Corporation, ett amerikanskt företag med säte i New Jersey, som tillsammans med våra dotterbolag erbjuder och stöder uthyrningstjänster för fordon och utrustning världen över.  Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” och ”våra” i den här policyn avser oss och våra dotterbolag.  Vår verksamhet bedrivs i allmänhet under ett ”Hertz”-varumärke, som exempelvis Hertz Rent A Car, Hertz Local Edition, Hertz on Demand 24/7 (tidigare Connect by Hertz), Hertz Claims Management, och Hertz Equipment Rental Corporation.  Den här policyn täcker även vårt dotterbolag Navigation Solutions, LLC, som erbjuder tjänsten Hertz NeverLost.  Men varken våra företag Dollar Rent A Car eller Thrifty Rent A Car som drivs av Dollar Thrifty Automotive Group, Inc., ett dotterbolag till Hertz, vårt företag Firefly Rent A Car eller vårt dotterbolag Donlen Corporation täcks av denna policy, eftersom alla dessa enheter/verksamheter har en egen integritetspolicy. Vi bedriver även uthyrning av utrustning och i mindre omfattning försäljning av fordon och utrustning samt administration av fordringar.

 

Vi har ett nätverk av licenstagare som utför våra tjänster världen över och vi är anslutna till många andra företag genom  ägearskap. Våra licenstagare och anslutna företag är självständinga företag som varken ägs eller kontrolleras av oss och täcks därför inte av denna policy. De kan dock ha en egen integritetspolicy för hanteringen av de personuppgifter som de samlar in. Vi tar inget ansvar för våra licenstagares och anslutna företags hantering av integritetsfrågor.

 

Mer om dotterbolag, licenstagare och anslutna företag ...

 

Dotterbolag: Dessa företag ägs av Hertz Corporation och täcks av denna policy. Uttrycken ”vi”, ”oss” och ”våra” gäller även för dem, med undantag för Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. som driver företagen Dollar Rent A Car och Thrifty Rent A Car samt Firefly Rent A Car, LLC och Donlen Corporation som bedriver verksamhet med uthyrning och administration av vagnparker.

   

Licenstagare: Vi har ett nätverk av självständiga företag med licens att bedriva uthyrningsverksamhet med fordon eller utrustning under namnet ”Hertz” och med Hertz affärssystem.  Dessa företag kan beskrivas som ”licenstagare för Hertz system” eller ”Hertz franchisetagare” för att visa att de inte är våra dotterbolag.

  

Anslutna företag: Dessa företag kontrollerar oss (genom ägarskap) eller kontrolleras av företag som kontrollerar oss. De täcker en mängd olika verksamheter, men är som regel inte delaktiga i de tjänster som vi levererar till dig.   

 

 

Rättsliga frågor
--------------------------------------------------------

Vi är verksamma i många länder och strävar efter att följa de sekretesslagar som gäller för de personuppgifter vi samlar in och använder.

Hertz Corporation och de dotterbolag som är verksamma inom USA följer Safe Harbor-ramverket mellan USA och EU samt mellan USA och Schweiz som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet avseende insamling, lagring och användning av personuppgifter från EU-länder och Schweiz.  Vi har intygat att företaget följer de relevanta sekretessprinciperna inom Safe Harbor-ramverket avseende meddelande, valmöjligheter, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, tillträde och tillämpning.

 

 

 

Ändringar 
--------------------------------------------------------

Vi kan ändra denna policy vid behov.  Om vi gör det kommer den ändrade policyn att gälla när den publiceras på tillämpliga webbplatser, mobilappar eller våra sidor på sociala nätverk som tillhör tredje part.  Varje gång vi gör en ändring, ändrar vi meddelandet ”senast uppdaterad” under rubriken ”Omfång” i avsnittet ”Översikt” ovan. 

 

Om en ändring medför att policyn ger dina personuppgifter ett sämre skydd, kommer en sådan ändring inte att gälla för uppgifter som vi samlat in innan ändringen genomfördes.  Enda undantaget, såvida det inte förbjuds i lag, är att vi informerat dig om ändringarna och gett dig möjlighet att meddela oss att ändringarna inte ska gälla dina personuppgifter.

 

 

 

INSAMLING AV DATA 

 

Vi samlar in en mängd olika data om dig från olika källor för att använda dem i vår verksamhet. De exempel som nämns här är illustrativa och får inte ses som en fullständig lista över våra rutiner.

 

 

Vad vi samlar in
--------------------------------------------------------

Vi samlar in både personliga och icke-personliga data som vi behöver för att tillhanda de tjänster som du beställer av oss och för att bedriva vår verksamhet i samband med sådana tjänster. Exempel:

·         Namn, adress och kontaktuppgifter som exempelvis telefon- och mobilnummer samt e-postadress.

·         Födelsedatum och födelseort, körkortsnummer och, på vår begäran, en kopia av ditt körkort.

·         Arbetsgivarens namn och adress.

·         Kreditkortsinformation.

·         Information om Frequent Flyer-program och andra bonus- eller lojalitetsprogram.

·         Tillhörighet till företag, föreningar, högskolor och städer.

·         Geografiska data för till exempel elektronisk utrustning som används för att kontakta oss eller för att få åtkomst till våra mobilappar samt för fordon eller utrustning som du hyrt av oss.

·         Information om det hyrda fordonet eller den hyrda utrustningen och hur de används under hyrestiden.

·         Hyresavgifter som du ger upphov till och annan information om dina transaktioner. 

·         Information som överförs av din dators webbläsare. 

·         Information om resvägar.

·         Information om din kredithistorik eller annan allmänt tillgänglig information om dig från kreditupplysningsföretag.

 

En del av de personuppgifter som vi samlar in kan vara känsliga personuppgifter i vissa länder, som till exempel uppgifter om hälsotillstånd eller medlemskap i fackföreningar. Beroende på gällande lagstiftning har vi inte rätt att bearbeta sådana känsliga personuppgifter utan ditt medgivande.

 

Mer om känsliga personuppgifter …

 

Uppgifter om ditt hälsotillstånd betraktas som känsliga i många länder. Om du ber oss att anpassa fordonet till ett funktionshinder, till exempel genom att tillhandahålla handreglage, måste vi bearbeta uppgifter om ditt hälsotillstånd. Detsamma gäller om det inträffat en olycka med följden att vi måste hantera kontakter med försäkringsbolag och skaderegleringsföretag avseende uppkomna personskador.  Ditt medlemskap i en fackförening eller liknande organisation betraktas som känsliga uppgifter, åtminstone inom EU. Om du använder ett CDP-nummer som endast medlemmar i fackföreningen eller organisationen får använda, måste vi eventuellt bearbeta denna information.

 

Observera att om du behöver lämna ut känsliga personuppgifter i samband med att du hyr av oss eller våra licenstagare, godkänner du också att dessa uppgifter insamlas, används, lagras och vidarebefordras inom ramen för vår verksamhet. Vi använder inte dina känsliga personuppgifter för marknadsföring.
 

 

Källor  
--------------------------------------------------------

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig i samband med bokningar (även bokningar som avbryts eller inte används), uthyrning av fordon eller utrustning samt om du är medlem i något av våra medlemsprogram, inklusive den information du tillhandahåller:    

 

 

Vi samlar även in personuppgifter om dig från en rad andra källor, till exempel:

 • bokningar som du gör hos oss via licenstagare, resebyråer eller mäklare 
 • transaktioner som du utför hos oss och våra licenstagare, inklusive tillval som du väljer, avgifter som uppstår för dig och eventuella incidenter eller olycksfall som uppkommer
 • CDP-sponsorer eller sponsorer för Hertz on Demand 24/7 kampanjkoder eller tillhörighet till en organisation (enligt beskrivning nedan)
 • sociala nätverk som tillhör tredje part, i den omfattning du håller sådan information tillgänglig
 • kreditupplysningsföretag
 • andra företag som vi har affärsrelationer med, till exempel våra licenstagare, anslutna företag och affärspartners som exempelvis flygbolag, hotell och försäkringsbo

 

Hemsidor
--------------------------------------------------------

Våra hemsidor

 

På våra hemsidor och mobila enheter används speciell teknik för att samla in uppgifter om ditt besök eller din användning enligt följande:

 

 

 Cookies

 

En ”cookie” är en uppsättning data som skickas till din dator eller mobila enhet från en webbserver och som gör att servern känner igen din dator eller mobila enhet.

 

Cookies förbättrar kvaliteten i dina besök på olika hemsidor, till exempel genom att underlätta bokningar så att de kan genomföras snabbare och smidigare. Informationen från cookies hjälper oss att ta fram innehåll och funktioner som kan vara intressanta för dig.

 

Vi använder cookies för att: 

 • spåra hur du använder våra hemsidor under ett besök, komma ihåg uppgifter som du lämnar och de val du gör när du fortsätter från sida till sida (”sessionscookies”)
 • känna igen dig vid nästa besök (”permanenta cookies”)

 

På våra hemsidor kan även cookies från tredje part användas för följande ändamål:

 • då tredje part levererar varor eller tjänster till dig (till exempel ett försäkringsbolag som betalar eller ersätter dig för ett fordon eller utrustning i samband med hyra vid ett försäkringsfall)
 • då tredje part utför tjänster för vår räkning
 • för att underlätta affärstransaktioner med eller genom tredje part
 • för att skapa reklam och meddelanden riktade till dig

 

Mer om cookies …

Du kan begränsa vår användning av cookies genom att göra vissa intställningar i din webbläsare eller genom att installera vissa programvaror. Om du gör det så bör du vara medveten om följande:

 

 Om du begränsar vår användning av Sessionscookies kan du inte använda våra hemsidor till fullo, eller vissa funktioner i våra e-postmeddelanden. Du bör vara medveten om att sessioncookies som regel tas bort eller görs oåtkomliga för oss i samband med att du stänger av din webbläsare.

 

 Om du begränsar vår användning av Permanenta cookies kan du fortfarande använda alla funtioner på våra hemsidor och i våra e-postmeddelanden, men du måste ange vissa uppgifter på nytt när du startar en ny hemsidessession. Även om permanta cookies inte tas bort automatiskt elelr görs oåtkomliga för oss när du stänger ned din webbläsare, så komemr deras giltighet normalt att upphöra efter några år.

 

Om du fortfarande är tveksam till cookies bör du notera att våra cookies inte kan hämta annan information fårn din dators hårddisk eller överföra datavirus.

 

 

 

  Pixel tags

 

Det finns även ”pixel tags”, ”webbfyrar”, ”JavaScript”, och liknande tekniker som bland annat gör det möjligt att spåra dina aktiviteter som användare på olika hemsidor eller som mottagare av e-postmeddelanden. (”Pixel tags”) kan användas. Pixel tags kan användas i samband med våra hemsidor, vår webbreklam eller våra e-postmeddelanden, antingen av Hertz eller våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller andra tredje parter.

 

Pixel tags används för insamling av normalt anonyma uppgifter som hjälper oss att identifiera typer av information som exempelvis populära resmål, genomsnittliga hyrespriser, konverteringsgrad, klickfrekvens och annan information som förbättrar servicen till dig eller relevansen i den reklam som är riktad till dig. Pixel tags kan också användas för att visa vilken webbreklam eller vilket e-postmeddelande som lett dig till en webbplats.

 

Dessutom kan andra företag använda pixel tags för att spåra besök på deras hemsidor, identifiera om sådan Internettrafik kommit från en hemsida som tillhör Hertz eller för att bekräfta att du har rätt att ta emot tjänster eller förmåner från sådana företag.

 

I takt med att Internet och andra e-handelskanaler utvecklas kan vi komma att införa och använda andra tekniker för att samla in data om ditt besök eller din användning.

 

 

  Bloggar eller forum

 

En del av våra hemsidor och våra officiella företagssidor i sociala nätverk som tillhör tredje part (som exempelvis Facebook) kan innehålla funktioner som ger dig möjlighet att lägga upp publika meddelanden eller responser på artiklar, kommentarer eller inlägg.  Du bör vara medveten om att du genom att lägga upp sådana inlägg, inklusive tillhörande personuppgifter eller icke-personliga data, har för avsikt att göra inlägget och tillhörande uppgifter tillgängliga för allmänheten. Sådana inlägg publiceras omedelbart och omfattas därför inte av denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg eller innehåll i inlägg efter eget gottfinnande.

 

 

 

Andra företags webbplatser

 

Våra hemsidor och e-postmeddelanden kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av andra företag.  Du bör vara medveten om att insamling, lagring och användning av information som du lämnar på dessa hemsidor täcks av integritetspolicyn från det företag som tillhandahåller hemsidan och inte av den här policyn.

 

 

 

DATALAGRING

 

Vi ser till att dina personuppgifter lagras på ett så säkert sätt som möjligt och att de, mot bakgrund av den information som vi tagit emot, är så korrekta, aktuella och fullständiga som krävs för de syften vi använder uppgifterna till.


 

 

Lagring
--------------------------------------------------------
I allmänhet sparar vi personuppgifter om våra kunder så länge som vi anser det lämpligt för de ändamål uppgifterna samlats in eller enligt kraven i gällande lagstiftning.

 

Våra huvudsakliga databaser för lagring av de personuppgifter som vi samlar in är placerade i Oklahoma, USA, förutom databasen för Hertz on Demand 24/7 som huvudsakligen är placerad i Frankrike och databasen för Navigation Solutions, LLC, som huvudsakligen är placerad i Texas, USA.

 

Säkerhet
--------------------------------------------------------

Som du kanske vet finns det ingen helt säker metod för att överföra eller lagra data. Även om papperspost, telefonsamtal, sms, fax och överföringar via Internet eller trådlösa nätverk har olika fysiska egenskaper, så finns det alltid en risk för att den överförda informationen går förlorad, hamnar fel, avlyssnas, fångas upp eller missbrukas.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, obehörig vidarebefordran, manipulering och radering genom att använda lämpliga fysiska och elektroniska skydd samt strikta rutiner för hantering av dina personuppgifter, som till exempel:

·         våra anställda får endast åtkomst till personuppgifter när de behöver det

·         våra anställda måste följa bestämda föreskrifter och rutiner vid hantering av personuppgifter

·         vi använder teknik som skyddar datan när den överförs, som exempelvis SSL encryption, för de uppgifter som du lämnar ut via våra hemsidor.

 

Om du har anledning att tro att något konto hos oss inte längre är säkert måste du omedelbart kontakta oss genom att följa anvisningarna i slutet av denna policy.

 

Mer om SSL-kryptering…

”SSL” står för Secure Sockets Layer. Vi använder det här skyddet när du sänder personuppgifter till oss via våra hemsidor.  SSL-krypteringen ska säkerställa att du verkligen sänder dina uppgifter till Hertz och att ingen annan kan läsa eller manipulera informationen under överföringen.

När vi uppmanar dig att ange dina personuppgifter på vår hemsida ser du att protokollet ”http” i vår webbadress ändras till ”https”. Det ”s” som tillkommit visar att webbplatsen är säker för denna dataöverföring. Eventuellt visas även en symbol i form av ett låst hänglås på din bildskärm. Även denna indikering visar att webbplatsen är säker.

 

 

Säkerhet vid kommunikation

 

Vi försöker skapa balans mellan komfort och skyddet av dina uppgifter.  Därför kan det hända att vi använder kommunikationsmetoder som är mindre säkra, men å andra sidan bekvämare att använda.

Om du till exempel vill skicka ett okrypterat e-postmeddelande eller sms, skickar vi också ett okrypterat e-postmeddelande eller sms (som kan läsas omedelbart) till dig, eftersom många av våra kunder inte har möjlighet att komma åt krypterade e-postmeddelanden eller sms. Det betyder att vårt meddelande är enklare att läsa än krypterade meddelanden om det hamnat fel eller fångats upp. Av detta skäl ska du inte uppge konfidentiell information, som exempelvis ditt
medlemsnummer i Hertz Gold Plus Rewards eller ditt kreditkortsnummer, i e-post eller sms som du skickar till oss. Du ska heller inte uppge sådan information i inlägg som du lägger ut på publika delar på sidor i sociala nätverk som tillhör tredje part, eftersom sådana inlägg omedelbart blir offentliga.

Vill du kommunicera med oss via Internet på ett säkrare sätt, klicka på länken ”Kontakta oss”  valfri sida  www.hertz.se (under Kundtjänst i sidfoten på Hertz hemsida) och följ våra anvisningar.

 

Åtkomst

--------------------------------------------------------

Du kan komma åt och granska dina personuppgifter, ändra dem och korrigera faktafel enligt följande:

·         Om du är med i något av Hertz medlemsprogram, till exempel Hertz Gold Plus Rewards, eller ett liknande program, kan du uppdatera din medlemsprofil genom att logga in på Hertz Gold Plus Rewards www.hertz.se.

·         Om du är medlem i Hertz on Demand 24/7 (inte tillgängligt i Sverige) kan du uppdatera din medlemsprofil under Mitt konto på www.hertzondemand.com eller via telefon. Ring (877) 654-4400 i USA, 00448708454545 i London, 0033800450400 i Paris, 004969380789020 i Berlin och 0034912757227 i Madrid.

·         Om du har en profil på Hertz NeverLost.com kan du uppdatera din användarprofil under Mitt konto på www.neverlost.com eller ringa NeverLost kundservice på (800) 823-2547 i USA.

·         Om du inte är medlem i något av Hertz medlemsprogram, om du har fler intressen än vad som framgår av dina medlemsuppgifter eller om du vill ta bort några av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att följa anvisningarna i slutet av denna policy.

 

För att skydda din integritet och dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att kontrollera din identitet innan du får åtkomst till eller kan korrigera de uppgifter vi lagrar om dig.

Om du har kontakt med oss via ett socialt nätverk som tillhör tredje part kan det hända att du måste uppdatera vissa typer av personuppgifter i det sociala nätverket och inte direkt hos oss.

 

ANVÄNDNING

 

Dina personuppgifter används inte på något sätt som är oförenligt med de syften för vilka de samlats in eller som godkänts av dig. I detta hänseende godkänner du att vi använder och vidarebefordrar dina personuppgifter för de syften i vår verksamhet som anges nedan när du går med i något av Hertz medlemsprogram eller gör en bokning hos oss. Vi vill även använda dina uppgifter för marknadsföring.  

 

Användning i vår verksamhet
--------------------------------------------------------

Exemplen nedan är bara exempel och inte en fullständig lista över våra rutiner.

 

För att tillhandahålla tjänster åt dig 

 

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra egna medarbetare, våra agenter, våra licenstagare och andra företag för att tillhandahålla tjänster åt dig, till exempel:

·         Genomföra dina bokningar.

·         Bearbeta och/eller bekräfta dina transaktioner.

·         Tillhandahålla utökade hyrestjänster, till exempel tjänster som tillhandahålls i samband med Hertz medlemsprogram och liknande tjänster. 

·         Tillhandahålla tjänster åt dig i samband med att du hyr av oss, till exempel navigationsstöd eller planering av resan. 

·         Ge dig assistans, till exempel om du inlett men inte slutfört en bokning. 

·         Fakturera och ta betalt för utestående belopp i samband med dina hyrtillfällen och ditt/dina medlemskap.

·         För att mäta kundtillfredsställelsen och genomföra marknadsundersökningar i syfte att förbättra vår service.

 

 

För att kommunicera med dig  

 

Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig avseende:

·         Bokningar som du inlett eller transaktioner i samband med hyrtillfällen.

·         Ditt medlemskap/din status i ett av Hertz medlemsprogram.

·         Ändrade villkor eller funktioner i något av Hertz medlemsprogram som du är medlem i.

För att vi ska kunna kommunicera med dig godkänner du att vi ringer eller skickar sms till din mobiltelefon/mobila enhet. Du godkänner också att vi använder system för automatisk uppringning och förinspelade meddelanden i samband med sådana telefonsamtal eller sms, även för samtal eller sms till mobila telefonnummer. Vi debiterar dig inte för sådana samtal eller sms. Din mobiloperatör tar ut avgifter i enlighet med det abonnemang som du använder.

 

Vidarebefordran till företag som du använder  

 

Vi vidarebefordrar även dina uppgifter till företag som du använder i samband med att du hyr av oss, till exempel: 

·         ditt kreditkortsföretag och andra företag som bearbetar dina avgifter

·         företag eller organisationer som betalar hela eller delar av hyresavgiften

·         mellanhänder som du använder, till exempel resebyrå eller mäklare, i något sammanhang avseende hyrtillfället

·         företag som driver medlemsprogram och som ger dig poäng i och med att du hyr av oss, till exempel Frequent Flyer-program

 

När du hyr av Hertz kan du ange en speciell rabattkod som kallas ”CDP-nummer” och som ger dig rätt till speciella priser eller förmåner som vi förhandlat fram med ditt företag, organisation, kreditkortsföretag eller reseklubbar (”CDP-sponsorn”).  I och med att du använder ett CDP-nummer godkänner du att vi vidarebefordrar dina personuppgifter till CDP-sponsorn.

 

Mer om CDP-sponsorer…
Om du hyr av oss med ett CDP-nummer (Customer Discount Program) godkänner du att vi vidarebefordrar dina personuppgifter till CDP-sponsorn för att: 

·         administrera och utvärdera programmet 

·         kontrollera att du har rätt att hyra av oss med CDP-numret

·         kontrollera att du uppfyller villkoren för programmet

·         kontrollera att du uppfyller sponsorns regler för hyra

·         göra det möjligt för sponsorn att betala dina hyreskostnader (om tillämpligt)

·         för andra ändamål som CDP-sponsorn avsett för dig, till exempel för marknadsföring

Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till en CDP-sponsor för ovannämnda syften kan du inte använda deras CDP-nummer när du hyr av oss och inte heller ange det i din profil. Det betyder också att du inte kan ta del av förmånerna som sammanhänger med det CDP-numret.

 

 

Användning för säkerhets- och rättsliga ändamål

 

Var har rätt att använda, utlämna och vidarebefordra dina personuppgifter av rättsliga skäl om vi anser det vara nödvändigt eller lämpligt, till exempel:

·         I enlighet med gällande lagstiftning, även lagstiftning utanför ditt hemland.

·         För att bearbeta, hantera eller på annat sätt svara på ersättningskrav, inklusive ersättningskrav i samband med person- eller egendomsskador.

·         För att uppfylla juridiska processer.

·         För att svara på förfrågningar från myndigheter, även myndigheter utanför ditt hemland.

·         För att övervaka att våra regler och villkor efterlevs.

·         För att återfå våra fordon, vår utrustning eller eventuella pengar, via till exempel inkassobolag.

·         För att skydda vår eller våra dotterbolags verksamhet.

·         För att skydda våra och våra dotterbolags, dina och andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

·         För att ge oss möjlighet att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa eventuella skador som vi kan drabbas av.

 

 

Vidarebefordran till våra tjänsteleverantörer och agenter

 

Vi kan anlita andra företag som tjänsteleverantörer eller agenter som agerar för vår räkning och assisterar oss i vår verksamhet genom att utföra tjänster enligt våra anvisningar. Dessa tjänster kan innebära att leverantörerna ansvarar för vissa hemsidor eller databaser, ansvarar för eventuella applikationer på vissa sociala nätverk, arrangerar tävlingar, lotterier och andra kampanjer åt oss, skickar ut marknadsföringskommunikation, genomför dataanalyser, kundundersökningar eller andra undersökningar. Vi har som krav att våra tjänsteleverantörer och agenter vidmakthåller adekvata säkerhetsnivåer för att skydda dina personuppgifter och endast använder de personuppgifter som de får tillgång till för de ändamål som vi anger. 

 

Vidarebefordran för transaktioner inom företaget


Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till en tredje part i samband med en planerad eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

 

 

Användning för marknadsföring

--------------------------------------------------------

 

Vi kan sammanställa dina personuppgifter och använda dem för att utveckla marknadsföringsprogram och tjänsteerbjudanden som vi tror kan vara intressanta för dig. Vi vill sända sådana erbjudanden till dig via e-post, sms eller post. Vi vill även ge våra licenstagare, anslutna företag och affärspartners dina uppgifter för sin marknadsföring. Beroende på vilket hemland du har registrerat hos oss har du olika val när det gäller hur vi använder dina personuppgifter för vår marknadsföring enligt följande:

 

Personer bosatta i USA

 

Vi kan kan komma att använda dina personuppgifter för ovannämnda marknadsföring, men du kan välja att begränsa eller förbjuda våra meddelanden och vår utlämning av dina uppgifter för sådana ändamål genom att följa anvisningarna under Alternativ för marknadsföring nedan.

 

Personer bosatta i EU

 

Vi använder dina personuppgifter för marknadsföring enbart om du tidigare medgett detta. Ditt godkännande kan komma från flera olika källor. 

Om du inte får marknadsföringsmeddelanden från oss, trots att du vill ha det, eller om du vill begränsa eller förbjuda våra meddelanden och vår utlämning av dina uppgifter för sådana ändamål, följer du anvisningarna under
 Alternativ för marknadsföring nedan.

 

Personer bosatta i andra länder

 

Vi strävar efter att följa lokal lagstiftning avseende vår användning av dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan bestämma hur vi får använda dina personuppgifter för vår marknadsföring genom att följa anvisningarna under Alternativ för marknadsföring. 

 

 

Alternativ för marknadsföring

--------------------------------------------------------

 

 

Medlemmar i Hertz medlemsprogram

 

Om du är medlem i Hertz Gold Plus Rewards eller ett liknande medlemsprogram valde du alternativ för marknadsföringen när du gick med i programmet eller vid senare tillfälle/tillfällen. De alternativen är nu registrerade i din profil. Du kan visa och ändra dina val genom att gå in på din profil under Hertz Gold Plus Rewards www.hertz.se. 

 

Som alternativ kan du fylla i formuläret Mina integritetsval i slutet av denna policy och skicka det till oss enligt anvisningarna under Kontakta oss nedan.

 

Inte medlem

 

Vi kan registrera dina integritetsval avseende mottagning av marknadsföringskommunikation när du gör en bokning eller vid andra tillfällen när du kontaktar oss. Om du vid ett sådant tillfälle inte är medlem i något av våra medlemsprogram eller om den e-postadress som du uppger för den specifika bokningen/kontakten inte stämmer med profilen som du har i medlemsprogrammet, kan du följa anvisningarna under ”Alternativa möjligheter till avbeställning” nedan för att meddela oss att du inte längre vill ha marknadsföringskommunikation på denna e-postadress, om du tidigare valt att ta emot marknadsföringskommunikation.

Om du inte är medlem i något av våra medlemsprogram kan du dessutom registrera dina marknadsföringsval genom att utan kostnad gå med i Hertz Gold Plus Rewards. Fråga vid uthyrningsdisken eller besök Hertz Gold Plus Rewards  www.hertz.se.

När du går med får du ett medlemsnummer för Hertz Gold Plus Rewards som du behöver uppge när du hyr ett fordon av Hertz. Vi kommer automatiskt att använda dina marknadsföringsval varje gång du hyr av Hertz och uppger detta nummer. Dina val registreras i din profil på Hertz Gold Plus Rewards och du kan när som helst ändra dina val genom att följa anvisningarna under Medlemmar i Hertz medlemsprogram ovan.

 

Alternativa möjligheter till avbeställning

 

I våra marknadsföringsmeddelanden via e-post finns en möjlighet till avbeställning. Om du inte vill att vi fortsätter skicka marknadsföringsmeddelanden till din e-postadress klickar du på ”avbeställ”. Därefter skickar vi inga fler marknadsföringsmeddelanden till den adressen, men det kan fortfarande hända att du får e-postmeddelanden på andra adresser för vilka du inte gjort en avbeställning. Om du senare vill ändra ditt val att avbeställa måste du antingen ändra din profil (se Medlemmar i Hertz medlemsprogram) eller, om du inte är medlem i något av våra program, följa anvisningarna för Inte medlem ovan.

 

Viktiga hänvisningar

 

Observera följande när det gäller dina val:

·         Om du ändrar dina marknadsföringsval följer vi ditt senaste val när det gäller kontaktuppgifterna som är kopplade till ditt medlemsnummer för det berörda medlemsprogrammet. Marknadsföringsval för ett medlemsprogram påverkar inte marknadsföringsvalen för andra medlemsprogram. Vi försöker bearbeta dina val så snabbt som möjligt, men det kan hända att du får marknadsföringskommunikation som förberetts innan vi tog emot din avbeställning.

·         Om du ändrar din adress fortsätter vi följa dina anvisningar för din senaste adress som du uppgav när du klickade på ”avbeställ” ovan, som finns i din profil eller på formuläret Mina integritetsval som du fyllt i och som hör till det berörda medlemsprogrammet hos Hertz. För att vi ska kunna följa dina anvisningar på en ny adress behöver du uppdatera din profil via webben eller ange din uppdaterade information på formuläret Mina integritetsval och översända det till oss med dina ändrade kontaktuppgifter.

·         Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du inte ta del av vissa förmåner som är kopplade till ditt program, som till exempel kampanjer avseende poäng i Hertz Gold Plus Rewards och kostnadsfria hyresdagar (i förekommande fall). Du får dock även i fortsättningen programuppdateringar och annan information som berör medlemskapet.

·         Om din profil innehåller ett CDP-nummer (rabattprogram) eller om du gått med i Hertz on Demand 24/7 med en kampanjkod (PC) eller via en tillhörighet till en organisation, kan sponsorn för CDP-koden eller kampanjkoden samt organisationen ha gjort marknadsföringsval för sina användare. Om sponsorns val är mer restriktiva när det gäller användningen av dina uppgifter än dina egna val, följer vi sponsorns val i samband med transaktioner där en sådan CDP-kod, kampanjkod eller tillhörighet används.

 

Kontakta oss:

 

Vi hoppas att den här policyn besvarar dina frågor om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Om du har frågor eller vill kontakta oss i ett speciellt ärende kan du välja en av följande kontaktadresser:

Åtkomst/ändringar: Skicka din begäran om att få åtkomst till, ändra eller ta bort vissa personuppgifter som vi har om dig till den kontaktadress nedan som är bekvämast för dig.

 

Allmänna frågor: Skicka dina frågor om den här policyn till den kontaktadress nedan som är bekvämast för dig. Om du inte upplever att vårt svar är tillfredsställande hänvisar vi dig till ett neutralt och oberoende tvistlösningsorgan.

Marknadsföring: Skicka det ifyllda formuläret Mina integritetsval (i slutet av denna policy) till den kontaktadress nedan som är bekvämast för dig. Vi bearbetar dina val så snabbt som möjligt, men det tar några dagar innan dina val verkställs.

 

Säkerhet: Om du har anledning att tro att de personuppgifter som vi har om dig, som till exempel ditt medlemsnummer för Hertz Gold Plus Rewards eller din profil i ett annat program, inte längre är säker, bör du omedelbart informera oss om detta problem genom att klicka på ”Kontakta oss”  valfri sida  www.hertz.se eller ringa oss enligt följande:

·         Kunder i USA: (800) 654-4173

·         Kunder utanför USA: 001 (405) 775-3400

·         För Hertz on Demand, 24/7 kan du ringa (800) 654-4173 i USA, 00448708454545 i London, 0033800450400 i Paris, 004969380789020 i Berlin och 0034912757227 i Madrid.

·         Kunder till Hertz NeverLost kan ringa (800) 823-2547 i USA

 

Safe Harbor-ramverket mellan USA och EU samt mellan USA och Schweiz: Om du har frågor avseende vårt sätt att följa principerna i Safe Harbor mellan USA och EU samt mellan USA och Schweiz kan du klicka på ”Kontakta oss”  valfri sida  www.hertz.se. Hertz NeverLost-kunder kan starta en Live Chat-session via www.neverlost.com eller skriva till oss på någon av adresserna nedan.  Vi åtar oss att hänvisa olösta klagomål avseende integritetsfrågor enligt principerna i Safe Harbor mellan USA och EU samt mellan USA och Schweiz till ett oberoende tvistlösningsorgan, BBB EU SAFE HARBOR, som drivs av Council of Better Business Bureaus.  Om vi inte hanterar ditt klagomål inom rimlig tid eller om du inte är nöjd med hanteringen, kan du besöka BBB EU SAFE HARBORS webbplats på www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints för närmare information och för att göra en anmälan.

 

Kontaktadresser:

·         Director, Privacy Services, The Hertz Corporation, P.O. Box 25301, Oklahoma City, OK 73125, USA

·         Director, Privacy Services, Hertz Europe Service Centre, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Irland

·         Privacy Compliance Officer, Hertz Australia Pty Limited, Level 6, 10 Dorcas Street, South Melbourne VIC 3205, Australien

·         Director, Privacy Services, Hertz New Zealand Ltd., Private Bag 4716, Christchurch, Nya Zeeland 8020

·         Manager, Customer Service, Navigation Solutions, LLC, 334 N. Central Expressway, Suite 210, Plano, TX 75074, USA

 

 

 

Mina integritetsval
--------------------------------------------------------

Fyll i det här formuläret, skriv ut och skicka till oss genom att följa anvisningarn under Kontakta oss ovan.

 

(Uppdateringar: Uppdatera din information i din profil på webben eller genoma tt använda det här formuläret för ändringar.)

 

Observera: Integitetsval för våra företag Folalr Rent A Car, Thrifty Rent A Car eller FireFly Rent A Car, samt Donlen Corporation sker enligt anvisningarna i deras integritetspolicier.

 

 

 

Namn:
.......................................................................
Adress: ........................................................................
Postnummer: ........................................................................Land: .................................................................
E-postadress: ........................................................................Medlemsnummer för Hertz Gold Plus Rewards: .................................................................

Ev. medlemsnummer för Hertz on Demand 24/7:
........................................................................ 

A. Skicka gärna erbjudanden och marknadsföringsmaterial från Hertz:

 

                                                                  Ja          Nej

 

  Post                                                         [  ]          [  ]

 

  E-post                                                      [  ]          [  ]
 

B. Vidarebefordra gärna mina personuppgifter till Hertz licenstagare, anslutna företag och affärspartners för deras marknadsföring:

 

                                                                  Ja          Nej


                                                                  [  ]          [  ]

 

 

Skriv ut