Australien och Nya Zeeland vägassistans 24 timmar om dygnet

Back to Service in Australien och Nya Zealand

Som en del av vår fortsatta strävan att erbjuda kunder exceptionell service, och ifall det osannolika skulle inträffa att din Hertz-bil råkar ut för mekaniska problem, tillhandahåller Hertz speciell vägassistansservice.

 

Hertz vägassistans är en landsomfattande* service, tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och drivs av Assist Australia, tillsammans med Automobile Clubs of Australia.

 

Om du råkar ut för motorstopp med din hyrbil från Hertz och det orsakats av ett mekaniskt fel†, kommer personal från vägassistans att reparera alla mekaniska fel som gör att Hertz-bilen inte går att köra eller vilka utgör en säkerhetsrisk.

 

Om din bil från Hertz har varit inblandad i en olycka måste du ringa närmaste Hertz-kontor eller 13 30 39 (i Australien).

 

Om din hyrbil från Hertz behöver bogsering

I de flesta fall kan personal från vägassistans reparera din Hertz-bil ‘vid vägkanten’. Men om det inte är möjligt kommer den att bli bogserad till närmaste Hertz -kontor, närmaste auktoriserade återförsäljare, Automobile Club-center eller Association Service-center. Om så krävs, kommer Hertz att ordna med ny bil.#

 

Vägassistans för icke-mekaniska fel

Hertz program för vägassistans är begränsat till mekaniska fel hos bilen du hyrt från Hertz och bilar som inte går att köra på grund av en bilolycka täcks inte av detta program.

 

Vägassistans hjälper till om du låst dig ute eller om tanken har körts tom. Kostnaden för denna service kommer dock att betalas av kunden.


Du kommer att bli tillfrågad om följande information:
1. Registreringsnumret på hyrbilen från Hertz.
2. Ditt hyresavtalsnummer (RA-nummer).
3. Var exakt du befinner dig.
4. Bilmärke, modell och färg.
5. Var bilen hyrdes.
6. En beskrivning av problemet.
7. Ett kontaktnummer om det finns tillgängligt.
Du måste stanna vid bilen tills hjälp kommer.

*Speciella villkor för avlägsna platser gäller. Service är begränsad till hyrbilar och kommersiella fordon (upp till 2,5 ton) från Hertz och 4WD-fordon där det går att komma åt fordonet med hjälp av en vanlig tvåhjulsdriven bil. I Tasmanien finns en alternativ service tillgänglig genom RACT.
†Fordon som inte går att köra på grund av bilolycka innefattas inte.
#Villkor gäller.

 

Villkor för Hertz vägassistans
1. Avlägsna platser.
Om motorstopp inträffar i ett avlägset (glest befolkat) område och Hertz vägassistans inte kan erbjudas kommer alternativa lösningar (när möjligt) att erbjudas.
2. Körbara vägar.
Service kan bara erbjudas för obrukbart fordon som står på byggda vägar/infartsvägar där vanliga tvåhjulsdrivna fordon kan köra enligt lag.
3. Bärgning.
När fordonet blivit obrukbart utanför körbar väg, t.ex. på stränder, fält eller flodbädd, kan hjälp arrangeras i samråd med lokala motororganisationer på hyrkundens bekostnad.
4. Fordon som kört fast.
Service kommer att tillhandahållas för fordon som fastnat på byggda vägar/tillfartsvägar som är körbara enligt lag med vanliga tvåhjulsdrivna fordon och där ingen speciell utrustning som t.ex. motorvinsch eller längre kablar krävs.
5. Specialutrustning.
Om det blir nödvändigt med specialutrustning för att effektivt kunna erbjuda service och serviceleverantören är tvungen att återvända till sitt servicecenter/verkstad för att få tillgång till denna specialutrustning, kommer tilläggskostnaden att betalas av hyrkunden.
6. Naturkatastrofer.
Hertz förbehåller sig rätten att ändra och/eller erbjuda alternativ assistans när en naturkatastrof innebär att kraven på service går långt utöver det normala. När ett obrukbart fordon inte kan nås på grund av översvämning, skogsbrand eller liknande kommer Hertz att försöka erbjuda någon typ av alternativ service enligt vad som anses praktiskt möjligt under omständigheterna. All sådan service kommer att erbjudas enligt vad Hertz finner lämpligt.
7. Krock/bilolycka.
Ett fordon som skadats till följd av krock eller kollision med ett objekt, vare sig orsaken är mekaniskt fel eller annan orsak som allmänt täcks av bilförsäkring, kommer inte att erbjudas service enligt Hertz program för vägassistans. I fall där en hyrbil från Hertz är inblandad i en krock måste närmaste Hertz-kontor kontaktas.
8. Obevakade fordon.
Obevakade fordon kommer inte att erbjudas service under några omständigheter. Den som hyr bilen måste vänta vid fordonet till serviceleverantören anländer. I det fall hyrkunden har utsett en representant måste denne representant ha ett giltigt körkort i fall fordonet måste flyttas. Om fordonet hittas obevakat och om hög efterfrågan eller andra omständigheter förhindrar serviceleverantören från att vänta kommer servicebesöket att dras in. Påföljande begäran om service (vilken enligt serviceleverantören avser samma händelse) kommer att betalas av hyrkunden.
9. Försök till reparation.
I fall där en serviceleverantör svarar på en begäran om hjälp och under en första inspektion fastställer att tredje parts försök att reparera fordonet har orsakat skada och fordonet kan inte startas eller köras utan ytterligare risk eller skada, så kan service komma att nekas. Bogsering under sådana omständigheter betalas av hyrkunden.

 

Hertz förbehåller sig rätten att ändra den service som erbjuds enligt Hertz program för vägassistans utan föregående varning.

Back to Service in Australien och Nya Zealand