Klimatkompensera (Sverige)
Start > Produkter och tjänster > Europa > Klimatkompensera

Hertz klimatkompensation

Som en förlängning av vårt miljöarbete erbjuder vi frivillig klimatkompensering för dig som hyrbilskund. Tjänsten innebär att du själv kan kompensera för de fossila utsläppen från din hyrbil, via vår partner Zero Mission. Som kund blir du erbjuden att klimatkompensera när hyresavtalet skrivs då du kommer för att hämta din hyrbil. Det kostar 20 öre/mil och totalkostnaden för din resa ser du på din hyresspecifikation när du lämnar tillbaka bilen.

Boka hyrbil

Om vår klimatkompensation

Vi på Hertz arbetar målmedvetet med att ständigt minska vår energiförbrukning och klimatpåverkan. Bland annat genom att ständigt arbeta för att reducera vår påverkan genom vårt sätt att bedriva biluthyrning.

De olika bilmodellernas utsläppsnivåer finns inlagda i Hertz uthyrningssystem. När du lämnar tillbaka hyrbilen får du en hyresspecifikation där det står hur mycket koldioxidutsläpp din resa gett upphov till samt vad det kostar.

Du betalar alltså för det faktiska utsläppet och inte något schablonbelopp. Pengarna går till FN-godkända Gold Standardprojekt och vi på Hertz har valt att fokusera på förnybar energiproduktion eller energieffektivisering. Nu deltar vi i vindkraftsprojektet Vader Piet på Aruba.

På kvittot återfinner du sedan kostnad och certifikatsnummer, samt länk genom vilket du kan få information om det projekt som dina pengar har gått till.

Vill du veta mer?

Klicka här för information om vilka miljöbilar som ingår i vår hyrbilsflotta.
Klicka här för mer information om vår partner Zero Mission.