Klimatkompensera (Sverige)

Start>Produkter och tjänster>Europa>Klimatkompensera


Hertz satsar på FN-godkänd klimatkompensation

Vi på Hertz arbetar målmedvetet med att ständigt minska vår energiförbrukning och klimatpåverkan. Bland annat genom att ha en stor andel miljöbilar i vår hyrbilsflotta, och genom att reducera vår påverkan genom vårt sätt att bedriva biluthyrning.


Som en förlängning av vårt miljöarbete erbjuder vi frivillig klimatkompensering för dig som hyrbilskund. Tjänsten innebär att du själv kan kompensera för de fossila utsläppen från din hyrbil, via vår partner Zero Mission.


Vi har även infört klimatkompensering för oss som arbetar på Hertz, på alla våra tjänsteresor eller när vi hyr bil privat. Våra företagskunder erbjuds också att teckna till klimatkompensation i sina avtal.


Så här fungerar det


  • Som kund blir du erbjuden att klimatkompensera när hyresavtalet skrivs under. De olika bilmodellernas utsläppsnivåer finns inlagda i Hertz uthyrningssystem. När du lämnar tillbaka hyrbilen får du en hyresspecifikation där det står hur mycket koldioxidutsläpp din resa gett upphov till samt vad det kostar.


  • Du betalar alltså för det faktiska utsläppet och inte något schablonbelopp. Pengarna går till FN-godkända Gold Standardprojekt och vi på Hertz har valt att fokusera på förnybar energiproduktion eller energieffektivisering. Nu deltar vi i vindkraftsprojektet Vader Piet på Aruba.


  • På kvittot återfinner du sedan kostnad och certifikatsnummer, samt länk genom vilket du kan få information om det projekt som dina pengar har gått till.

  • Vad kostar det?

    img
    20 öre/mil.

Jag vill veta mer:

- Klicka här för information om vilka miljöbilar som ingår i vår hyrbilsflotta.

- Klicka här för mer information om vår partner Zero Mission.