Så här fungerar det med trängselskatt i Stockholm och Göteborg

Trängselskatt

 

 

Trängselskatten är inkluderat i priset för större delen av kontoren i Sverige

 

För att köra in i centrala Stockholm och Göteborg tar Transportstyrelsen ut en avgift, denna avgift är automatiskt inkluderat i priset på större delen av Hertzkontoren i Sverige.

Denna inkluderade avgift täcker även infrastrukturavgifter för Motala och Sundsvallsbron.

 

Information om detta ges vid bokningstillfället, du kan läsa vad som gäller för just din hyra under Hyresregler och Villkor, välj sedan 'Congestion Charging' i rullistan.

Hertz tillämpar en schablonmässig väg- och trafikavgift om 20 kronor per dygn som utgår i samband med en bilhyra i Sverige. Schablonlösningen har implementerats tillsvidare eftersom Transportstyrelsen för närvarande inte kan tillhandahålla dagliga underlag rörande dina faktiska kostnader för de skattepliktiga passager som du gör under hyrestiden. Schablonavgiften innebär att Hertz aldrig tar ut en högre avgift än 20 kronor per dygn även om den faktiska kostnaden skulle bli högre under din hyresperiod.

 

Vi vill givetvis att trängselskatt endast ska debiteras det fordon och den kund som har passerat genom en vägtull. Därför har vi en dialog med Transportstyrelsen med målet att hitta en sådan lösning.

Denna schablonavgift täcker endast trängselskatt och infrastrukturavgifter i Sverige.

 

 

För mer information om trängselskatt:

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trangselskatt/