Så här fungerar det med trängselskatt i Stockholm och Göteborg

Trängselskatt

Start > Produkter och tjänster > Europa > Trängselskatt

Trängselskatt

Från och med januari 2019 debiterar vi faktisk kostnad för trängselskatten i Sverige. Det innebär att du bara betalar för de passager du passerar. Trängselskatten debiteras inklusive moms och för att täcka administrativa kostnader tar vi även ut en administrationsavgift på 25 procent av debiterad trängselskatt, maximalt 250 kronor inklusive moms under hyresperioden. Har du frågor om hur det påverkar din hyra så är du välkommen att kontakta uthyrande station.

För mer information om trängselskatt:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trangselskatt