Extra trygg med Trygg-Hansas försäkringar

Försäkringar via Trygg-Hansa (Sverige)

Start > Produkter och tjänster > Europa > Info om försäkringar

Försäkringar hos Trygg-Hansa

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder försäkringsbolaget Trygg-Hansa ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Trygg-Hansas försäkringar gäller för alla hyrestagare som har fyllt 18 år och har giltligt körkort. Vid registrering av extra förare måste även denna förare uppfylla detta villkor och visa sitt körkort för Hertz. Det är endast de personer som står skrivna i hyreskontraktet som har rätt att köra fordonet. För förare under 25 år tillkommer en ungdomssjälvrisk om 2 000 kronor extra för varje skademoment.

Nedan försäkringar gäller i Sverige. Under förutsättning att hyresman fått ett skriftligt godkännande om att bruka fordonet utanför landets gräns gäller försäkringarna också utanför Sverige.

Skada på fordonet ska anmälas omgående till uthyrande Hertzkontor eller till Trygg-Hansa på www.trygghansa.se/campaign/hertz. Se de olika självrisknivåerna (för de olika försäkringarna) längre ner på denna sida.

Minska dina kostnader om något händer

Sänk självrisken med CDI och TPI. En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med Trygg-Hansas självriskreduceringsförsäkring för vagnskada (CDI) reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med Trygg-Hansas stöldskyddsförsäkring (TPI) reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.

Ta bort självrisken med SCI. Trygg-Hansas självriskelimineringsförsäkring (SCI) är en försäkring som helt tar bort dina kostnader vid skada på hyrbilen. För att självriskeliminerings-försäkringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Skydd för dig, dina passagerare och era tillhörigheter

Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkringen (PAI) innehåller ett olyckfallsskydd med planerad privat vård och operation. Dessutom ingår en resgodsfärsäkring för era tillhörigheter till ett värde av max 10 000 kronor. Försäkringen gäller vid trafikolycka och ger ersättning för bestående skador och snabb tillgång till kvalificerad specialistvård efter utredning och remiss från läkare. Invaliditetsersättning är max 500 000 kronor.

Vid skada

Kontakta uthyrande station för att anmäla skada.

Detta är din kostnad vid skada
Utan försäkring Med Självriskreducering TPI Med Självriskreducering CDI Med både TPI och CDI Med Självriskeliminering
Vid stöld/försök till stöld/rån, vandalism 17 000 kr 7 000 kr 17 000 kr 7 000 kr 0 kr
Kollision 17 000 kr 17 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 0 kr
Trafikskada; 3:e partskada 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 0 kr
Brand 17 000 kr 17 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 0 kr
Glas 10 000 kr 10 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 0 kr
Rättsskydd 17 000 kr 17 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 0 kr
Bärgning/Räddning 17 000 kr 17 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 0 kr