Dubbdäcksförbud (Stockholm)

 

 

Dubbdäcksförbud på stora delar av Hornsgatan

Från den första januari 2010 införde Stockholm stad dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan i Stockholm.

 

Förbudet gäller på Hornsgatan, sträckorna: 

a)      österut mellan Långholmsgatan – Bellmansgatan och…

b)      västerut från Söderledstunneln till Lignagatan.

 

Förbudet mot dubbdäck gäller också på sträckorna:

a)      Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan och…

b)   Varvsgatan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan.

 

Det är dock tillåtet att korsa Hornsgatan med dubbdäck.

 

Klicka här för karta och mer information (Stockholms Stads hemsida).

 

För ytterligare och uppdaterad information besök Transportstyrelsens hemsida http://www.transportstyrelsen.se/ 

 

Dubbdäcken anses vara den bidragande orsaken till Hornsgatans - och andra stadsgators - dåliga luft. Det nya dubbdäcksförbudet är ett sätt att försöka få ner halten av partiklar som dubbdäcken river loss i asfaltan. Partikelhalten har på vissa håll i Stockholm flera gånger överskridit EU:s gränsvärden, bland annat på Hornsgatan.

 

 

Hertz avseende förbudet mot dubbdäck

Vid trafiköverträdelse bär föraren hela ansvaret och är den som är betalningsskyldig. Polisen debiterar samtliga böter till föraren. Bötesbeloppet för att köra med dubbdäck där det är förbjudet ligger på 1 000 kr.

Vänligen observera att det är varje förares ansvar att ta reda på vilka parkerings- eller trafikregler som gäller på vistande ort. På hemsidan www.motormannen.se finns en hel del nyttig information att ta del av innan du ger dig ut på vägarna runt om i Sverige eller Europa.