Program för åsidosättande av visumkrav

Back to Service in F

Nya krav för pass för internationella passagerare som kommer till USA har nyligen annonserats av Department of Homeland Security.

En sammanfattning av de nya kraven för pass som utfärdats av länder som omfattas av Programmet för åsidosättande av Visumkrav (VWP) följer nedan:

 •  Från 26 oktober i år måste alla länder utfärda pass
  med digitala foton eller erforderligt chips (e-pass) som innehåller
  biometrisk information om personen i fråga.
 • Alla personer som emellertid har ett pass som kan läsas i maskin och som utfärdats före
  26 oktober 2005 kommer att bli insläppta enligt tidigare regler och tillåtas besöka
  USA tills deras pass går ut.
 • Alla VWP-länder måste utfärda pass med erforderlig biometrisk
  identifieringsmekanism eller ett chips (e-pass) från och med 26 oktober 2006.
 • Department of Homeland Security har också upprepat att från och med
  26 juni 2005 måste alla VWP-besökare som kommer till USA ha ett maskinläsbart pass (MRP).

Department of Homeland Security i USA har gett ut en guide som beskriver kraven
för pass för passagerare från VWP-länder som kommer till USA. Klicka här för att
se guiden.

Back to Service in F