Begär kvitto

När du söker efter ett hyrbilskvitto, ange efternamn på kvittot och det körkort och/eller kreditkort som användes. Om du anger både körkort och kreditkort visas bara kvitton som matchar båda sökkriterierna.

(Om du anger både och kommer du endast att se kvitton som överensstämmer med båda sökkriterierna).

Om du har gjort flera försök för att få en kopia av ett kvitto men inte lyckats, kan det bero på att kvittot inte finns tillgängligt än eller också kan du ha angett felaktig information.

Räkna med upp till 7 dagar från det datum bilen återlämnades för att en kopia av hyrbilskvittot ska bli tillgängligt. Kopior av hyrbilskvitton finns tillgängliga upp till sex månader från det att bilen återlämnades.